Comunidades de memoria

As comunidades de memoria están integradas polo conxunto de axentes que participan dun relato memorialístico determinado. Os modos de participación dos axentes memorialistas nestas comunidades son diversos, pero canto menos deben existir axentes que doen memoria, é dicir, que aporten recordos persoais, informacións ou documentos; axentes que elaboren uns marcos de interpretación e que tezan o relato memorialístico a partir daqueles fragmentos; axentes que reproduzan a memoria a través de diferentes canles e mecanismos; axentes que consuman esa memoria de diversos modos, como meras audiencias ou, polo xeral, como receptores e re-produtores desas memorias. Normalmente varias destas funcións son desenvolvidas polos mesmos actores.

As comunidades de memoria poden ser de moi distinto signo: familiares, veciñais, militantes, etc. e poden elaborar diferentes marcos interpretativos sobre os memos acontecementos, lugares e/ou tempos, dando pé a memorias colectivas compatibles e potencialmente complementarias, ou contraditorias e potencialmente conflitivas.