Lugares de memoria

As memorias colectivas tenden a espacializarse, o cal levou ao historiador Pierre Nora a propoñer o concepto de lugar de memoria, para referirse a aqueles lugares que condensan memorias compartidas e que producen a anclaxe destas a un espazo concreto.

Os lugares de memoria non se xeran tanto en relación a un espazo material ou unha proxección simbólica sobre ese espazo material, como á produción dun espazo social que contextualice e sitúe o lugar nunha corrente de pensamento colectivo (Baer, 2011).