Refuxios da memoria

Con refuxios da memoria referímonos aos espazos íntimos onde as memorias políticas lograron reproducirse e conservar fragmentos da súa materialidade, conformándose coma unha sorte de illas da memoria nun contexto represivo e de monopolio estatal do relato histórico. Pero ademáis de aludir a un sentido material de lugar –o fogar familiar, o lugar de reunión clandestina, as maletas enterradas, etc.– tamén nos refirimos a lugares sociais e culturais, coma cancións ou rumores.