Repositorio

Sección en construción

Solidaridad Obrera, 157. A Coruña, 12 de maio de 1934. Obras de construción da Casa Sindical